Kutatás

Az első világháború számos kérdése máig tisztázatlan, annak ellenére, hogy a róla szóló szakirodalom könyvtárnyi méretű. Kutatásaimban részint ezt a dokumentummennyiséget igyekszem átlátni, részint az első világháború historiográfiai értelmezéstörténetét szeretném tisztába tenni, részint pedig arra szeretnék választ kapni, hogy az első világháborús részvétel mennyire határozta meg a Horthy-korszak során a társadalom gondolkodását, mentalitását, különös tekintettel a frontról hazatérő férfiakra.

Eddigi eredményeimről honlapom publikációs listájában olvashat.