Előadások

Nemzetközi tudományos szereplések (külföldön vagy Magyarországon, de idegen nyelven tartott előadások)

2019. augusztus 23. Varsó: Megemlékezés a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapján – a 3. kerekasztal-beszélgetés résztvevője

2018. május 22. Komárom: Összeomlás, önrendelkezés, határviták Magyarországon 1918-ban. Szervező: Selye János Egyetem Tanárképző Kara, TéKa, Magyar–Szlovák Történész Bizottság. Előadás címe: Az első világháború a Horthy-korszak történetírásában

2018. április 11. Moszkva: WWI and Its Effect on Prisoners of War and Civilians. Előadás címe: The state care of disabled soldiers, military orphans and widows in Hungary after the First World War

2017. június 13. Moszkva: 1914-1918: Records of Prisoners of War and repatriated persons of the First World War in the European Archives. Előadás címe: Hungarian sources concerning prisoners of the First World War

2016. szeptember 14. Román és magyar nemzetépítő törekvések az első világháború időszakában, Bukarest, Balassi Intézet. Előadás címe: Miért esett szét az Osztrák-Magyar Monarchia? A modern történettudomány néhány magyarázata

2015. szeptember 29. Political and Military Relationships in the Balkans During World War One. Hungarian-Bulgarian Scientific Conference, Szófia. Előadás címe: War Enthusiasm in the Hinterland in 1914 – the Example of the National Széchényi Library

2014. december 11. Memory and Memorialization of WWI in East Central Europe: Past and Present. International Scientific Conference. Budapest, Politikatörténeti Intézet. Előadás címe: Glorification, Denial, Revival – World War I. Monuments in Budapest

2014. június 20. The Great War: Regional Approaches and Global Contexts. Nemzetközi konferencia, Szarajevó. Előadás címe: The question of Hungarian responsibility in the outbreak of the First World War

2014. március 20-22. The First World War in Central European Memory. Szekció: The First World War as Mirrored in National Traditions of Remembrance in Central Europe – Discussion and Reflection on the National Narrative. Rapporteur. Nemzetközi konferencia, Bécs.

Hazai, magyar nyelvű tudományos előadások

2021. május 18. Nemzeti Emlékezet Bizottságának Hivatala, műhelykonferencia (online): Az első világháború értelmezései az 1945 és 1989 közötti magyarországi történetírásban

2020. december 14. Konfliktusok interdiszciplináris megközelítésben. A Magyar Hadtudományi Társaság Dél-dunántúli Tagozat konferenciája (online). Előadás címe: Az első világháború az 1945 és 1989 közötti magyarországi történetírásban – kutatási vázlat

2018. december 6. Háborús hétköznapok IV. Budapest, Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Előadás címe: A Századok, a Hadtörténelmi közlemények és az első világháború 1945 előtt

2018. szeptember 6. Az első generáció – Az első világháború értelmezései az 1945 előtti magyar történetírásban. Budapest, ELTE BTK, doktori védés.

2017. október 27. Szeged: Kárpát-medencei történész és honismereti szakmai műhelyek és kutatók találkozója. Előadás címe: Az Újkor.hu online történelmi portál

2017. szeptember 2. Ópusztaszer: V. Kárpát-medencei fiatal magyar történészek tábora. Előadás címe: Az Osztrák-Magyar Monarchia felbomlásának historiográfiai magyarázatai

2017. március 21. Kaposvár: XXXVIII. Somogyi Levéltári Nap: Somogy megye és az I. világháború. Előadás címe: A Hadtörténelmi Közlemények első világháborús írásai 1945 előtt

2017. február 10. Budapest: Literary and Historical Aspects of the First World War in the Eastern European Régión. Előadás címe: Az első világháború száz év után – historiográfiai vázlat

2016. szeptember 23. Személyiség és történelem – a történelmi személyiség. A történeti életrajz módszertani kérdései II. Budapest, Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára. Előadás címe: Miért lett Ön történész? – Interjúkészítés és oral history

2016. július 9. IV. Kárpát-medencei Fiatal Magyar Történészek Tábora, Ópusztaszer. Előadás címe: Miért lesz ma valaki történész?

2015. október 6. A háborús hétköznapok. Tudományos konferencia, Budapest, Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Előadás címe: Az Országos Széchényi Könyvtár egykori első világháborús gyűjteménye

2015. május 29. Momentumok az első világháború történetéből és emlékezetéből. Tudományos konferencia, Hódmezővásárhely, Emlékpont. Előadás címe: Hősi halottak és hadigondotottak – az első világháború emberveszteségei és a hétköznapok

2014. november 24. Interpretációk interpretációja. Tudós bibliothecariusok, tudós elődök. Tudományos konferencia, Budapest, OSZK. Előadás címe: Balkáni gyűjtemény a nemzeti könyvtárban?

2014. október 8. Az első világháború információtörténetéhez. Tudományos konferencia, Szeged. Előadás címe: A könyvkiadás szerepe a társadalmi problémák tematizálásában (1914-1918)

2014. október 4. Művészet és művészetek az első világháborúban. Kiállításmegnyitó tudományos konferencia, Balatonfüred. Előadás címe: Hadirokkantak, hadiözvegyek, hadiárvák – a Nagy Háború emberveszteségeinek szociális háttere

2014. szeptember 17. A Nagy Háború és emlékezete. Tudományos konferencia, Debrecen. Előadás címe: Propaganda vagy reális szemlélet? – az egykorú történettudomány és az első világháború a  Századok  folyóirat cikkeinek tükrében

2014. július 19. II. Kárpát-medencei Fiatal Magyar Történészek Tábora. Tudományos konferencia, Ópusztaszer. Előadás címe: Rendkívüli intézkedések a Magyar Nemzeti Múzeumban az első világháború idején.

2014. június 11. Az I. világháború és a magyar vidék. Tudományos konferencia, Hajdúnánás, Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény. Előadás címe: Az első világháború értelmezései a magyarországi historiográfiában a kezdetektől napjainkig

2014. május 13. Fejezetek az első világháború médiatörténetéből. A Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpontja Médiatudományi Kutatócsoportjának konferenciája. MTA BTK, Budapest. Előadás címe: 16-os honvéd, Négyes honvédek háborús lapja, Cibo viccek – katonai tábori újságok az első világháborúban

2014. május 8. A háború, amely megszüntet minden háborút – A Nagy Háború kitörésének 100. Évfordulójára. Tudományos konferencia, ELTE BTK, Budapest. Előadás címe: Témaválasztások az első világháború alatti magyar nyelvű könyvkiadásban

2013. május 31. Tavaszi szél – a Doktoranduszok Országos Szövetségének konferenciája, Sopron, Nyugat-magyarországi Egyetem. Előadás címe: Egy elfelejtett kísérlet – az Országos Széchényi Könyvtár volt első világháborús gyűjteménye

2012. november 22. „A mindennapi élet változásai és ennek politikai és gazdasági aspektusai a 19–20. században” – Doktorandusz konferencia, Budapest, ELTE BTK. Előadás címe: “A nemzeti könyvtár balkáni feladatai – Bajza József 1915-ös memoranduma”

2012. április 20. „Művelődés, társadalom, egyház” – a Művelődéstörténeti Doktori Program doktorandusz hallgatóinak konferenciája, Budapest, ELTE BTK. Előadás címe: „Az Országos Széchényi Könyvtár és a Millennium éve a Magyar Könyvszemle tükrében”

2012. február 18. „Politika, társadalom, intézményrendszer” – Fiatal történészek nemzetközi szimpóziuma, Budapest, ELTE BTK. Előadás címe: „Könyvtárosok frontszolgálatban – az Országos Széchényi Könyvtár munkatársai és az első világháború”

2012. január 30. „Az identitás forrásai – szövegek, hangok, gyűjtemények” – Az Országos Széchényi Könyvtár tudományos ülésszaka, Budapest. Előadás címe: „Egy példa az OSZK első világháborús gyűjteményében rejlő kutatási lehetőségekre: a katonai lapok”

2011. december 8. „Limanova – magyar győzelem” konferencia a Nagy Háború blog és a Nagy Háború Kutatásáért Közalapítvány szervezésében. Budapest, ELTE Egyetemi Könyvtár. Előadás címe: „Egy kultusz kezdetei. A limanovai csata megjelenése a napilapokban”

Előadás-sorozat az Óbudai Evangélikus Egyházközség templomában

Az óbudai evangélikus gyülekezet tagjaként 2021. szeptember 5-től Jakab Béla parókus lelkész úr felkérésére rendszeresen rövid előadást tartok a vasárnapi Istentisztelet előtt aktuális történelmi évfordulók vagy ünnepek kapcsán. Az előadások megtekinthetők az Óbudai Evangélikus Egyházközség YouTube-csatornáján, a vasárnapi Istentiszteleket közvetítő videók elején. Az előadások szövegei megjelennek az Óbudai Evangélikus Heti Hírmondóban vagy az Egyházközség honlapjának Történelmi sarok című rovatában.

Ismeretterjesztő előadások

2017. július 14. Baja: Pillanatképek az Osztrák-Magyar Monarchia mindennapjaiból. Előadás címe: Magyarország első zsidó vallású minisztere

2016. május 26. A Monarchia kert étterem sajtóebédje, Budapest. Előadás címe: Ferenc Ferdinánd, a sörgyártulajdonos

2016. május 14. Bácskaiak a bácskaiakért történelmi esték: Pillanatképek a Nagy Háborúból, Baja. Előadások címei: 1. Miért tört ki az első világháború? Történettudományi elméletek a kezdetektől napjainkig. 2. Hadiözvegyek, hadiárvák, hadirokkantak: a Nagy Háború szociális vonzata

2016. március 30. „Szeretnék már a fenébe menni – de nem lehet.” – Személyes történetek az első világháborúból. A Budapest Pont és az Újkor.hu közös előadóestje.

2015. november 11. Előadás a kiskunhalasi Városi Könyvtárban a Pásztortűz Egyesület szervezésében.

2015. augusztus 29. The Consequences of the World War One. Bécs, Magyar Nagykövetség, a Konrad Adenauer Stiftung rendezvénye.

2014. november 22. A Történelem és Politikatudományi Osztály 2013. évi tevékenysége. II. Mérföldkő konferencia, Doktoranduszok Országos Szövetsége, Pécs

2014. július 26. “Mire a falevelek lehullanak” – Emlékezés az első világháborúra. Ismeretterjesztő előadóest, Baja. Előadás címe: Hétköznapok az első világháborúban – A Nagy Háború és Magyarország

2014. április 25. XV. Országos Honismereti Kiadványszerkesztői Konferencia Szombathelyen az I. világháború emlékezetére. Előadás címe: „Elfelejtett „kincsesbánya” – Az Országos Széchényi Könyvtár egykori I. világháborús gyűjteménye

2013. december 13. A Doktoranduszok Országos Szövetsége Tudományos Osztályai vezetőinek I. konferenciája, Kiskunhalas, 2013. december 13-15. Előadás címe: A Történelem- és Politikatudományi Osztály 2013. évi tevékenysége.

2013. július 12. Kárpát-Medencei Fiatal Magyar Történészek Tábora. Előadás címe: Bemutatkozik a Doktoranduszok Országos Szövetsége Történelem- és Politikatudományi Osztálya

További nyilvános szereplések

2022. március 26. Belvedere Meridionale Mentor Program hétvége, Historiográfiai kerekasztal-beszélgetés résztvevője

2021. május 29. XXIV. Tavaszi Szél Konferencia, Miskolc, Miskolci Egyetem, Történelem- és Politikatudományi Szekció, szekcióvezető (online)

2021. május 7. Módszerek és megközelítések. A Doktoranduszok Országos Szövetsége Történelem- és Politikatudományi Osztály műhelykonferenciája, szekcióelnök. (online)

2021. április 8. A fiatal kutatók helyzete és lehetőségei. A Szegedi Történészhallgatók Egyesülete kerekasztal-beszélgetése, vendég. (online)

2021. április 8. A Szegedi Történészhallgatók Egyesülete III. konferenciája, szekcióelnök. (online)

2020. október 16. XXIII. Tavaszi Szél Konferencia, Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Történelem- és Politikatudományi Szekció, szekcióvezető (online)

2019. október 8. Tartós béke vagy húsz év fegyverszünet? A világháborúk kérdései. A Doktoranduszok Országos Szövetséget Történelem- és politikatudományi osztályának kerekasztal-beszélgetése. Vendég.

2019. augusztus 29. – szeptember 1. VII. Kárpát-medencei Fiatal Magyar Történészek Tábora, Ópusztaszer, szekcióelnök (új- és modern kori szekciók) és panel-előadás: Bemutatkozik az Újkor.hu

2019. május 4. XXII. Tavaszi Szél Konferencia, Debrecen. Történelem- és Politikatudományi Szekció, szekcióvezető.

2019. március 12. III. Belvedere Est. Weblaptól a portálig. Történelem az interneten. Kerekasztal-beszélgetés. Szeged, Szegedi Tudományegyetem.

2018. december 11. DOSz Café. Lapozz bele a történelembe. Kerekasztal-beszélgetés történelmi magazinok főszerkesztővel. Budapest, Fahéj Kávézó.

2018. november 13-14. Köszöntő: A tudomány mindenkié. Műhelykonferencia a tudományos ismeretterjesztésről. Debrecen, Debreceni Egyetem.

2018. november 10. Könyvbemutató: Minden egész eltörött… A Nagy Háború emlékei. Balatonfüred, Kisfaludy Galéria.

2018. augusztus 24. Szekcióvezetés: VI. Kárpát-medencei Fiatal Magyar Történészek Tábora, Ópusztaszer, Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark.

2018. június 22. Levéltári Délutánok 8. Balogh János Mátyás: A magyar Švejk nyomában. Vendég: Keller Márkus. Budapest, MNL Országos Levéltára. Moderátor.

2018. június 8. Könyvbemutató: Történészek története – Kutatók hivatásukról, pályájukról, eredményeikről. Budapest, Katedra nyelviskola.

2018. május 15. Média és társadalom az első világháborúban. Előadás a Debreceni Egyetem Történelem- és Néprajztudományi Doktori Iskola hallgatóinak.

2018. május 10. Levéltári Délutánok 7. H. Németh István: Városok, önkormányzatiság, állam a kora újkorban. Vendég: Pálffy Géza. Budapest, MNL Országos Levéltára. Moderátor.

2018. április 27. Szeged. Bloggertalálkozó. Szervező: MNL Csongrád Megyei Levéltára. Kerekasztalbeszélgetés.

2017. november 30. Levéltári délutánok 6. Sz. Simon Éva: A “határtalan” birodalom. Oszmán terjeszkedés Magyarországon a 16. században. Budapest, MNL Országos Levéltára. Moderátor.

2017. november 2. Levéltári délutánok 5. Mikó Zsuzsanna: A terror hétköznapjai. A kádári megtorlás rendszere 1956-1963. Budapest, MNL Országos Levéltára. Moderátor.

2017. szeptember 28. Levéltári délutánok 4. Keresztes Csaba: Szubkultúrák az 1980-as években. Budapest, MNL Országos Levéltára. Moderátor.

2017. május 25. Levéltári délutánok 3. Völgyesi Zoltán: Az első világháborús hadigazdaság. Budapest, MNL Országos Levéltára. Moderátor.

2017. április 27. Levéltári délutánok 2. Kulcsár Krisztina: Az országgyűlések nélküli időszak. II. József és Albert herceg. Budapest, MNL Országos Levéltára. Moderátor.

2017. március 30. Levéltári délutánok 1. Fiziker Róbert: Az utolsó párbaj. Ferenc József és Kossuth gyászszertartása. Budapest, MNL Országos Levéltára. Moderátor.

2016. november 28. “A királyhűség jól bevált útján”. Könyvbemutató és kerekasztal-beszélgetés. Budapest, ELTE BTK. Moderátor.

2016. április 5. Propaganda az első világháborúban kiállítás záró kerekasztal-beszélgetése az Országos Széchényi Könyvtárban.

2016. február 5. A Tudományos kutatás napja az ELTE-n. Házigazda.

2015. október 12. Könyvbemutató: “Az irodalmat úgyis megette a fene.” Naplók az első világháború idejéből. Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum.

2014. november 19. Köszöntő: Nemzet(politika) és emlékezet(politika). A Doktoranduszok Országos Szövetsége Történelem- és Politikatudományi Osztály történettudományi előadásokkal egybekötött kerekasztal-beszélgetése. Debrecen, Debreceni Egyetem.

2014. június 2. Kötetbemutatás: Pollmann Ferenc: Oroszlán, karddal és lúdtollal. Doberdói Bánlaky József élete és munkássága. Budapest, ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtára.

2014. április 1. Kötetbemutatás: Pollmann Ferenc: Oroszlán, karddal és lúdtollal. Doberdói Bánlaky József élete és munkássága. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár.

2014. március 27. Mit kezdjünk a múltunkkal? Beszélgetés az emlékezetpolitika aktuális kérdéseiről. (DOSz Café V. rész.) Moderátor. Budapest, ELTE BTK.

2014. január 29. Tematikus történelmi oldalak az interneten – az első világháború példája. (DOSz Café, II. rész.) Moderátor. Budapest, ELTE BTK.

2013. november 7. Köszöntő: Mit keres a Korona a címerben? A Doktoranduszok Országos Szövetsége Történelem- és Politikatudományi Osztály történettudományi előadásokkal egybekötött kerekasztal-beszélgetése. ELTE BTK, Budapest.

2012. január 24. Winnetou és a Medveölő – Karl May (1842-1912) emlékkiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban (2012. január 24. – 2012. március 31.) A kiállítás kurátoraként a megnyitóbeszéd megtartása.